Lugopoética

Lugopoética 2024 vaise celebrar no primeiro semestre de 2024 co apoio da Uned-Lugo e a Xunta de Galicia, e a coordinación de Egeria. Serán 6 encontros de poetas consagrados/as e noveis para contrastar a súa obra, homenaxear aos veteranos e potenciar a carreira dos novos creadores: 3 escritores e 3 escritoras de longa e frutífera traxectoria, e outras tantas voces novas que camiñan de xeito firme polos vieiros da poesía de Galicia.

Os Encontros faranse cara ao público na sede lucense da UNED, serán gravados e transmitidos pola UNED pola súa rede de comunicación, e difundidos por internet. Intervirán:

Xosé Otero Canto / Antonio Calvo Varela
Baldomero Iglesias, Mero / Fco. Javier Neira Pampín
Lois Pérez Díaz / Daniel Irimia
María Xosé Lamas / Brenda Mondelo
Olga Novo / Cristina Corral Soilán
Marica Campo / Eva Teixeiro

Serán sesións públicas de arredor dunha hora de duración, cada unha cun “contraste” entre creadores, selección do máis destacado da obra de cada poeta, lectura desas obras e xuízo mutuo. Resultado destes encontros será unha publicación dixital e física: Libro de poesía en galego, con selección da obras dos poetas novos, “avalada” polos consagrados, e o xuízo dun especialista en literatura galega da UNED sobre o froito poético das doce voces mencionadas.

Nestas xornadas, o coordinador presentará ao poeta consagrado, que lerá e comentará o seu poema máis significativo; presentará ao novo poeta con igual tratamento, e a continuación suscitará o diálogo entre poetas, con lectura e comentario da poesía do poeta novo para rematar cun xuízo breve do especialista en poesía galega da UNED, que resumirá a experiencia do día. LUGOPOÉTICA 2024 nace con vocación de continuidade, pretendendo continuar no futuro con similares Encontros que reflictan a riqueza e potencial da creación poética nas terras lucenses.

Data
Febreiro - Xuño 2024
Colaboramos con
Xunta de Galicia
UNED Galicia
Tarefa
Coordinación do proxecto
Edición e publicación do libro
Materiais
Descargar folleto (PDF)
Máis Información
Web Lugopoética
Web UNED
Web Xunta